Lid worden?

Bij Tennispark Princenhage kan het hele jaar door worden getennist op 4-all weather banen. Hierdoor is het mogelijk om 365 dagen per jaar te tennissen. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Lidmaatschap geldt tot wederopzegging.

Voor 2022 en 2023 hanteren wij de volgende tarieven:

inschrijfkosten voor junioren € 10,-

inschrijfkosten voor senioren € 25,-

contributie voor junioren t/m 17 jaar € 95,-

contributie voor senioren € 190,-

Gezinskorting Bij minstens 3 leden, waarvan minimaal 1 actief senior lid: € 10,-korting per lid.

Hoe kan je je aanmelden? Print het formulier onder aan de pagina uit vul je gegevens in scan het formulier en e-mail het formulier samen met een geschikte pasfoto naar leden@tpprincenhage.nl

Nieuwe leden (volwassenen) die na 1 april van het lopende kalenderjaar lid willen worden, zullen 50,- per resterend kwartaal moeten betalen als contributie bijdrage, plus inschrijfkosten wordt men lid in mei, dan betaalt men  € 150,- contributie (3x € 50,-) en € 25,- inschrijfgeld. Voor nieuwe jeugdleden die na 1 april lid worden geldt dat ze € 25,- per resterend kwartaal van 2021 moeten betalen als contributiebijdrage en inschrijfgeld. 

Introducé:  Wil je iemand kennis laten maken met ons tennispark? Per lidmaatschap is het mogelijk om 3 keer per jaar, tegen betaling van € 5,- een introducé mee te brengen.

Opzeggen: Besluit je om een bepaalde reden om je lidmaatschap op te zeggen, wat wij uiteraard ontzettend jammer vinden, dient je voor 01 december van het lopende jaar een e-mail te sturen met je NAW gegevens naar leden@tpprincenhage.nl Graag willen we dan ook graag de reden van opzegging weten.

 

Downloads: