Winterabonnement / contributie bijdrage

 

 

 

Geïnteresseerden bieden we de mogelijkheid om gedurende de maanden januari - februari - maart lid te worden op basis van een winterabonnement voor € 75,-  inclusief inschrijfkosten. 

 

Indien men besluit om na deze periode van 3 maanden lid te worden, betaalt men € 150,- voor de periode 1 april t/m 31 december. Er hoeven dan geen inschrijfkosten betaald te worden. Vanaf 1 januari van het nieuwe jaar betaalt men vervolgens de standaard contributie bijdrage.

 

Nieuwe leden ( volwassenen) die na 1 april van het lopende kalenderjaar lid willen worden, zullen € 50,- per resterend kwartaal moeten betalen als contributie bijdrage, plus inschrijfkosten. Bijvoorbeeld: wordt men lid in mei, dan betaalt men  € 150,- contributie (3x € 50,-) en € 25,- inschrijfgeld.

Voor nieuwe jeugdleden die na 1 april lid worden geldt dat ze € 25,- per resterend kwartaal van 2021 moeten betalen als contributiebijdrage en inschrijfgeld.

Heb je interesse in een winterabonnement, stuur dan een e-mail naar secretariaat@tpprincenhage.nl Wil je regulier lid worden volg dan de stappen zoals die vermeld staan onder het kopje lid worden

 Introducé Wil je iemand kennis laten maken met ons tennispark? Per lidmaatschap is het mogelijk om 3 keer per jaar, tegen betaling van 5,- een introducé mee te brengen.