Winterabonnement / contributie bijdrage

  1. Per lidmaatschap is het mogelijk om 4 keer per jaar, tegen betaling van € 5,- een introducé mee te brengen om kennis te maken met ons tennispark.

 

Ook bieden we geïnteresseerden de mogelijkheid om gedurende de maanden januari - februari - maart lid te worden op basis van een introducé pas voor € 75,-  inclusief inschrijfkosten. 

 

Indien men besluit om na deze periode van 3 maanden lid te worden, betaalt men € 150,- voor de periode 1 april t/m 31 december. Er hoeven dan geen inschrijfkosten betaald te worden. Vanaf 1 januari 2022 betaalt men vervolgens de standaard contributie bijdrage.

 

Nieuwe leden ( volwassenen) die na 1 april van het lopende kalenderjaar lid willen worden, zullen € 50,- per resterend kwartaal moeten betalen als contributie bijdrage, plus inschrijfkosten. Bijvoorbeeld: wordt men lid in mei, dan betaalt men  € 150,- contributie (3x € 50,-) en € 25,- inschrijfgeld.

Voor nieuwe jeugdleden die na 1 april lid worden geldt dat ze € 25,- per resterend kwartaal van 2021 moeten betalen als contributiebijdrage en inschrijfgeld.

Heb je interesse in een winterabonnement, stuur dan een e-mail naar secretariaat@tpprincenhage.nl Wil je regulier lid worden volg dan de stappen zoals die vermeld staan onder het kopje lid worden