Uitnodiging ALV d.d. 21 april 2021

Het bestuur van Tennispark Princenhage nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering (de jaarvergadering) op WOENSDAG 21 APRIL 2021 VANAF 19.30 UUR. Deze vergadering zal vanwege de (te verwachten) beperkende maatregelen i.v.m. Corona online worden gehouden. De inschrijving en het opvragen van de stukken kan tot uiterlijk 15 april bij onze secretaris via email:  secretariaat@tpprincenhage.nl

Zie voor meer informatie Algemene ledenvergadering · Tennispark Princenhage

 

 

 

Downloads:

Nieuws 2021 Overzicht