Tennissen met introducés

Misschien heb je een vriend(in), familie, collega of iemand anders die (nog) geen lid is bij TPP waar je graag een keer mee zou willen tennissen.

Dat kan! Per lid is het mogelijk om maximaal 4 keer per jaar, tegen betaling van € 5,- per keer, een introducé mee te brengen. Per keer mag één lid, één introducé meenemen. Het lid dat een introducé meeneemt, is verplicht af te hangen via het digitale afhangbord voor zowel zichzelf als de introducé. Het afhangen van de introducé kan door het selecteren van de “Introducépas 0143144”.Na het afhangen met de tijdelijke pas krijgt het TPP lid een betaalverzoek op het bij ons bekende mobiele telefoonnummer, om het introducé bedrag van 5 Euro te betalen. Betaling dient te geschieden vóór het betreden van de baan.

Het TPP-lid dat een introducé meeneemt, is verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan. Tennispark Princenhage kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of blessure.

 

Nieuws 2021 Overzicht