April 2021
Woensdag 21 april
19:30

ALV

Deze vergadering zal vanwege de (te verwachten) beperkende maatregelen i.v.m. Corona online worden gehouden. Hierdoor zijn er vooraf een aantal strikte spelregels van kracht: Deelname aan deze online ALV kan alleen door vooraf in te schrijven. U ontvangt dan een digitale uitnodiging voor de vergadering. De inschrijving en het opvragen van de stukken kan tot uiterlijk 15 april bij onze secretaris via email: secretariaat@tpprincenhage.nl