Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Bepaald hoe om te gaan met aanstellingen van vrijwilligers

Wij als bestuur van tennispark Princenhage vinden het raadzaam om nieuwe vrijwilligers te screenen. Zodat wij binnen de vereniging met vertrouwen onze vrijwilligers hun werk kunnen laten doen.

Wij hebben een aantal mogelijkheden beschreven waarvan we gebruik kunnen maken.

Kennismakingsgesprek.
Wij zullen met een afvaardiging van het bestuur een kennismakingsgesprek met u aangaan. Wij zullen o.a. in het gesprek vragen naar motivatie, werkervaring en referenties bij vorige organisaties.

Referenties checken.

Ook kunnen we de achtergronden van nieuwe vrijwilligers controleren. Dit kan door op basis van het CV contact op te nemen met verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wij zullen zeker vragen om een VOG te overhandigen. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.

VOT of Gedragsregels ondertekenen.
Wij zullen een vrijwilliger de gedragsregels overhandigen en bij de start van de werkzaamheden een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) laten tekenen. Voor alle contracten die wij als sportvereniging afsluiten met begeleiders nemen wij de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ van de georganiseerde sport op.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie

Ook kunnen wij als sportvereniging het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie.