Tussentijdse ALV

Het bestuur van Tennispark Princenhage nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering op DINSDAG 14 NOVEMBER 2023. Aanvang vergadering om 20.45 uur, inloop vanaf 20.30 uur.

 De agenda luidt

  1. Opening & mededelingen
  2. Notulen Algemene Leden Vergadering 19 april 2023
  3. Contributieverhoging 2024
  4. Verkiezing en benoeming nieuwe voorzitter
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Nieuws 2023 Overzicht