Uitnodiging ALV 2023

Het bestuur van Tennispark Princenhage nodigt haar leden van harte uit om deel te nemen aan de Algemene ledenvergadering op WOENSDAG 19 APRIL 2023. Aanvang vergadering om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De stukken voor de ALV zijn terug te vinden op onze website.

Nieuws 2023 Overzicht