Vijf-Verenigingen-Toernooi

Op zaterdag 9 november 2019 organiseert de Recreatiecommissie van TV Heksenwiel voor de tiende maal het ééndaags recreatietoernooi genaamd Vijf-Verenigingen-Toernooi. De Seniorleden van de vijf tennisverenigingen TV Heksenwiel, TV Haagse Beemden,  TV Prinsenbeek, TV Ruitersvaart en TV Princenhage met een dubbelspeelsterkte (op de pas) van 6, 7, 8 of 9 kunnen zich – als koppel – voor dit toernooi aanmelden. Het toernooi is recreatief en heeft geen invloed op de rating. Er zijn drie categorieën: herendubbel, damesdubbel of mixdubbel. Je kunt je voor één van deze drie spelsoorten opgeven. De wedstrijden worden gespeeld in een poulesysteem met vaste speeltijden. Alle poules worden naar de speelsterkte van de combinaties ingedeeld.

Het programma:

Zaterdag 9 november 2019:

12.30 uur                    aanwezig / melden

13.00 – 17.30 uur       tenniswedstrijden

18.00 – 19.30 uur       avondmaaltijd: Indisch Buffet

Het inschrijfgeld bedraagt vijftien euro per persoon en omvat het deelnamegeld en de maaltijd. Het is niet mogelijk zich zonder maaltijd aan te melden. Niet-spelers kunnen voor de maaltijd (10 euro) worden aangemeld tijdens de inschrijfprocedure. Aanmelden kan uitsluitend via www.toernooi.nl (http://tiny.cc/5vt2019). Beide spelers dienen zich apart aan te melden. Het inschrijfgeld zal automatisch geïncasseerd worden. Altijd komen! Het toernooi gaat (bijna) altijd door, ook bij slecht weer.

Inschrijving is mogelijk tot en met 3 november 2019. Bij overschrijding van het maximum aantal spelers van 80 zullen de volgorde van inschrijving én de evenredige verdeling van de deelnemers over de vijf verenigingen leidend zijn.

De Recreatiecommissie TV Heksenwiel

 

 

 

 

 

 

 


Nieuws 2019 Overzicht