Bestuur en commissies

Graag stellen wij het verenigingsbestuur aan je voor: 

Alain Beerens: voorzitter

Annette Nuijten: secretaris

Teun Rovers: penningmeester

Monique Groote Schaarsberg: jeugdcommissie

Merel van Gils: aanspreekpunt bar, evenementen en sponsorcommissie

 

Binnen de vereniging hebben we verschillende commissies die er mede voor zorgen dat er dat er verschillende activiteiten en toernooien worden georganiseerd. Dit zijn activiteiten voor zowel onze jeugdleden als onze seniorleden. Daarnaast zijn er commissies die er zorg voor dragen voor het onderhoud van het tennispark en het paviljoen.

 

Binnen onze vereniging hebben we de volgende commissies:

Jeugdcommissie: jeugdcommissie@tpprincenhage.nl

Toernooicommissie: toernooi@tpprincenhage.nl

Activiteiten/bar commissie: merel@tpprincenhage.nl 

Baanonderhoud commissie: secretariaat@tpprincenhage.nl

Sponsor commissie: secretariaat@tpprincenhage.nl

Heb je interesse om te participeren in één van bovenstaande commissies, stuur dan een e-mail naar het desbetreffende e-mailadres.