Dubbelen onder strikte regels toegestaan

De afgelopen week was er veel onduidelijkheid of er wel of niet gedubbeld mocht worden, omdat de gemeentelijke noodverordening afweek van de landelijke KNLTB-richtlijn.

 

De verschillende instanties hebben echter nader overleg gevoerd, en daar is het volgende uitgekomen m.b.t. dubbelen.

• Dubbelen voor alle leeftijden is toegestaan, mits er gespeeld wordt met een groep van maximaal 4 personen, in 2 vaste koppels.

• Wedstrijdjes spelen is niet toegestaan, ook niet tijdens het vrij tennissen. Er mogen dus geen punten worden geteld, er mag enkel worden getraind of worden overgeslagen.

• De koppels dienen 1.5 meter afstand van elkaar te houden, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan.

• Tijdens lessen mag er een 5e persoon c.q. trainer op de baan aanwezig zijn.

 

Aangezien de richtlijn “niet om wedstrijdpunten spelen” onmogelijk te handhaven is, vragen wij als bestuur nadrukkelijk hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente heeft aangegeven dat men striktop de naleving van bovenstaande regels zal toezien. Een overtreding leidt automatisch tot een boete, of zelfs tot sluiting van het tennispark. Corona boetes, en eventuele (in)directe schade als gevolg van een sluiting, zijn dan ook voor rekening van de overtreders zelf.

 

We zijn blij dat er nu duidelijkheid is en dat we kunnen blijven tennissen. Sporten is gezond en ontspannend, dat hebben we juist nodig in deze tijd. Maar neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je altijd aan de regels.

 

Nieuws 2020 Overzicht