Start jeugdtennis per 28/04/2020

Sinds woensdag 28 april 2020 mag er weer getennist worden door onze jeugdleden t/m 18 jaar. Voorlopig geldt dit bij TPP enkel nog voor de lessen, dit met in achtneming van de regels zoals door het RIVM opgesteld. Alle ouders / verzorgers zijn hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Nieuws 2020 Overzicht