TPP klusdag

Klusdag 9/2/2019

Vandaag hebben de eerste leden zich ingezet op de TPP klusdag. Waarvoor onze hartelijke dank! 

Was je vandaag verhindert, maar wil je ook een steentje bijdragen om ons tennispark klaar te maken voor het nieuwe tennisseizoen? Kom dan op 9 maart a.s. naar onze tweede klusdag! ( aanmelden kan via secretariaat@tpprincenhage.nl)

Nieuws 2019 overzicht